Khỉ ăn xác mối chết sau cuộc giao phối

Video
Những con mối rụng cánh chết đuối trên mặt nước trở thành nguồn thức ăn dồi dào và bổ dưỡng nuôi sống đàn khỉ vervet.