Khỉ bại trận dâng con non cho kẻ thắng để tạ lỗi

Video
Khỉ Barbary đực thua cuộc sau trận chiến sẽ mượn tạm con của khỉ cái để dâng cho đối thủ như một cách xin lỗi và nối lại quan hệ.

VIDEO MỚI NHẤT