Khí tài Nga điều động tới tập trận Vostok-2018

Video
Khí tài Nga điều động tới tập trận Vostok-2018