Kho chứa vật liệu nổ thứ 2 của ông Nguyễn Văn Tiến tại làng Quan Độ

Video
Kho hàng thứ hai của ông Nguyễn Văn Tiến cách hiện trường vụ nổ tầm 500m, trong đó chứa nhiều đầu đạn và các loại thiết bị điện tử.

VIDEO MỚI NHẤT