Kho vũ khí bí mật trong khu vực Rastan, phía bắc tỉnh Homs

Video
Kho vũ khí bí mật trong khu vực Rastan, phía bắc tỉnh Homs