Khóa huấn luyện lái xe tăng dưới nước của lính Nga

Video
Các quân nhân phải tuân thủ hướng dẫn của người điều phối trên mặt đất, tránh dừng hoặc chuyển hướng đột ngột khi xe tăng đang dưới nước.

VIDEO MỚI NHẤT