Khoảnh khắc cuối cùng của MH370 được dựng lại bằng đồ họa

Video
Khoảnh khắc cuối cùng của MH370 được dựng lại bằng đồ họa.