Khống chế 2 nhân viên siêu thị cướp sạch tiền

Video
Tên cướp bịt mặt vào siêu thị rồi khống chế 2 nhân viên thu ngân để cướp tiền. Sau khi lấy sạch tiền trong két của quầy, tên cướp nhanh chóng tẩu thoát khi chiếc khăn bịt mặt của hắn bất ngờ rơi xuống.