Không có vùng cấm trong thi hành kỷ luật Đảng

Video
Nhiều ý kiến cho rằng việc kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh là một quyết định nghiêm khắc đối với cán bộ sai phạm, bất kể cán bộ đó là ai, kỷ luật Đảng là không có vùng cấm.