Không đưa tiền cho chồng tiêu Tết, vợ bị phạt đến 500.000 đồng

Video
Trong trường hợp “chiếm dụng” tiền lương của chồng, không đưa tiền cho chồng tiêu xài, vợ sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.