Không dùng tiền mặt trong giao dịch chứng khoán

Video
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 222/2013/NĐ - CP về việc thanh toán bằng tiền mặt.
Xem thêm