Không nhận chìm xuống biển, 1 triệu m³ vật chất sẽ về đâu?

Video
Không được phép nhận chìm tại biển Bình Thuận, 1 triệu m³ vật chất của nhiệt điện Vĩnh Tân 1 sẽ được lấp ở đâu?

VIDEO MỚI NHẤT