Khu mộ cổ 1.000 m2 của gia tộc miền Tây

Video
Sau hơn trăm năm, khu mộ cổ của gia tộc họ Trần ở huyện Phong Điền, Cần Thơ vẫn giữ nguyên nét kiến trúc Pháp.