Khu rừng bên trong sân vận động

Video
Khu rừng với 300 cây thuộc nhiều chủng loài được trồng trong sân vận động 32.000 chỗ ngồi tại Klagenfurt, mở cửa miễn phí ngày 8/9-27/10.