Khu rừng cổ đại 4500 năm chìm dưới đáy biển

Video
Khu rừng cổ đại được xác định tồn tại từ khoảng 4500 – 6000 năm trước và chìm dưới đáy biển