Khúc sông đóng băng dài 492 km ở Trung Quốc

Video
Từ hôm 21/11/2016, sông Hoàng Hà đóng băng suốt 492 km chảy qua vùng Nội Mông, Trung Quốc khiến khúc sông trông giống như một sân trượt băng khổng lồ.