Khung cảnh như hành tinh lạ ở nơi nóng nhất thế giới

Video
Vùng lõm Danakil (Ethiopia) là nơi nóng nhất trên Trái Đất xét về nhiệt độ trung bình quanh năm. Khung cảnh ở đây khiến nhiều người sợ hãi vì trông như một hành tinh khác.