Khủng hoảng kinh tế, giám đốc cũng gia nhập 'cái bang' 

Video
Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Brazil khiến số người vô gia cư ở Rio de Janeiro tăng 150% chỉ trong 3 năm, tham gia cộng đồng”cái bang” không nhà, không cửa này có cả những người từng là giám đốc doanh nghiệp.