Khuyến cáo phòng Covid-19 cho người điều khiển phương tiện công cộng

Video
Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng.