Kì nhông đào thoát ngoạn mục khỏi vòng vây rắn độc

Video
Một con kì nhông con đã may mắn đào thoát khỏi vòng vây của bầy rắn.
Xem thêm