DMCA.com Protection Status

Kiếm tiền triệu mỗi ngày trong mùa đánh bắt ghẹ

Video
Từ tháng 9 đến tháng Giêng (âm lịch), ngư dân xã Phú Hải, huyện Phú Vang vươn khơi đánh bắt ghẹ, mỗi ngày thu gần 1,5 triệu đồng.