Kiếm tiền tỷ từ vỏ quế

Video
Giá tăng, hàng nghìn nông dân Quảng Ngãi thu hoạch quế sớm, thu về hàng tỷ đồng.