Kiểm toán Nhà nước phát hiện thừa hơn 57.000 công chức, viên chức

Video
Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kiểm toán năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.