Kiểm tra thịt heo bằng smartphone như thế nào

Video
Tại chuồng, heo được gắn vòng nhận diện, khi ra thị trường sẽ có tem dán trên thịt. Người tiêu dùng sẽ kiểm tra nguồn gốc thịt bằng ứng dụng trên smartphone.

VIDEO MỚI NHẤT