Kiểm tra vụ giáo viên thi dạy giỏi cấm học sinh kém tới lớp ở HP

Video
Vụ việc giáo viên tiểu học thi dạy giỏi ở Hải Phòng chỉ chọn học sinh giỏi đến lớp, học sinh yếu kém được ở nhà gây bức xúc trong dư luận những ngày qua.
Xem thêm