Kiếm trăm triệu từ bưởi đỏ bán Tết

Video
Ông Lương Văn Phương huyện Mê Linh trồng 35 cây bưởi đỏ, mỗi năm thu hoạch 3.000 quả bán dịp Tết, mang về gần 250 triệu đồng.