Kinh dị mặt đường 'thở phập phồng' sau động đất ở Mexico

Video
Người dân địa phương tụ tập trung xung quanh để xem hiện tượng kỳ lạ.