Kinh dị thể hiện khả năng ăn...bò cạp sống

Video
Chỉ cần ngó qua cũng đã khiến nhiều người xem phải rùng mình.