Kinh hãi cảnh chuột nhung nhúc ở trung tâm Paris hoa lệ

Video
Chính quyền thành phố Paris, Pháp, đang đối mặt với tình trạng chuột xuất hiện ngày càng nhiều tại các địa điểm công cộng.