Kinh hãi cảnh chuột nhung nhúc ở trung tâm Paris hoa lệ

Video
Chính quyền thành phố Paris, Pháp, đang đối mặt với tình trạng chuột xuất hiện ngày càng nhiều tại các địa điểm công cộng.

VIDEO MỚI NHẤT