Kinh hãi, đi giăng lưới cá bắt được toàn rắn to

Video
Nam thanh niên đi giăng lưới cá trên con kênh ở huyện Tân Uyên (Bình Dương) nhưng kết quả lại bắt được ba con rắn ri to bằng ngón chân người lớn và vài con cua dính lưới.