Kinh hãi lễ hội diễu hành xác chết ở Indonesia

Video
Ở Indonesia đang diễn ra một lễ hội kỳ lạ mà chỉ nghe tên thôi cũng đủ khiến nhiều người sợ hãi: lễ hội diễu hành cùng xác chết.