Kinh hãi móc giun ra từ đầu người đàn ông

Video
Người đàn ông bị giun kí sinh trong đầu từ nhiều năm mà không hề hay biết.
Xem thêm