Kinh hãi nghề... tắm cho hổ

Video
Công việc cho hổ ăn, tắm cho hồ, thậm chí đôi khi còn chơi đùa với chúng… có thể khiến nhiều người cảm thấy kinh hãi khi chứng kiến nhưng lại là công việc quen thuộc của những người công nhân tại một trang trại bảo tồn loại vật nuôi hoang dã của Lào.
Xem thêm