Kinh hãi xe container bị mất bánh sau vẫn chạy trên đường

Video
Chiếc xe container bị mất bánh ở phía sau nhưng vẫn thản nhiên chạy trên đường. Có thời điểm chiếc xe đi vào đường gập ghềnh khiến cả xe lắc lư như sắp đổ. Không biết nếu chiếc xe bị mất trọng tâm khi đi vào đoạn đường xấu và đổ vào người đi đường, hậu quả không biết sẽ nghiêm trọng đến mức nào.