Kinh hoàng khoảnh khắc tuyết lở nhấn chìm cả đoàn leo núi

Video
Trận lở tuyết hoàn toàn nhấn chìm đoàn leo núi khi họ đang cố gắng leo lên đỉnh Lenin, Kyrgyzstan.