Kinh ngạc đàn cá nhảy trắng xóa dòng sông

Video
Chiếc xuồng máy lướt nhanh trên sông, hàng trăm con cá nhảy trên mặt nước, thậm chí nhảy cả lên xuống khiến những đứa trẻ ồ lên thích thú, khi lần đầu tiên chúng được chứng kiến cảnh những con cá nhảy lên đặc kín dòng sông khi bị đánh động.