Kinh ngạc người đàn ông dùng răng nhấc bổng con lừa

Video
Người đàn ông thử độ bền của răng bằng cách buộc dây vào thân con lừa rồi dùng răng nhấc bổng cả con lừa lên khiến người xem kinh ngạc.