10 công ty lớn nhất thế giới phần lớn là Mỹ, Trung Quốc

Kinh tế
Top 10 công ty có doanh thu lớn nhất thế giới năm qua ghi nhận 4 đại diện đến từ Mỹ và 3 đại diện đến từ Trung Quốc.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT