10 việc lương cao ở Mỹ nhiều người không ngờ đến

Kinh tế
CNBC cho rằng, nhiều người Mỹ sẽ rất ngạc nhiên nếu biết các việc sau đây có thể kiếm hơn 100.000 USD mỗi năm.
Xem thêm