5 ngành lương ngàn USD đang thiếu nhân sự

Kinh tế
Theo thống kê của Manpower Group tại Việt Nam, năm 2019, 5 ngành có mức lương cao có nhu cầu tuyển dụng dự báo tăng so với năm trước.
Xem thêm