80% Bitcoin đã được khai thác

Kinh tế
Tiền điện tử Bitcoin có tổng cộng 21 triệu đồng và thế giới đã khai thác được khoảng 80% trong số đó.
Xem thêm