Các ngân hàng Việt Nam được xếp hạng như thế nào?

Kinh tế
Theo dự thảo, Ngân hàng Nhà nước sẽ xếp hạng các tổ chức tín dụng hàng năm theo 5 bậc, có kết quả trước ngày 30/6 nhưng chỉ thông báo cho các ngân hàng, không công khai cho dân.

VIDEO MỚI NHẤT