Cam 'tiến Vua' 100 ngàn/quả: Khắp Thành Vinh có tiền mua không nổi

Kinh tế
Khác với mọi loại cam bán theo ký trên thị trường, cam Xã Đoài ở Nghệ An được bán theo quả ngay tại vườn, phải đặt hàng trước mới mua được.
Xem thêm