Cánh đồng điện mặt trời 7.000 tỷ đồng ở Ninh Thuận

Kinh tế
Cánh đồng điện mặt trời nằm trên diện tích 300 ha, gồm 700.000 tấm pin năng lượng mặt trời chuẩn bị hoàn thành sau 8 tháng thi công.
Xem thêm