Cảnh hoang tàn bên trong dự án nuôi bò nghìn tỷ ở Hà Tĩnh

Kinh tế
Dự án có tổng số vốn lên tới hơn 4.500 tỷ đồng, lợi nhuận hàng năm lên tới 1.500 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 3.000 lao động...Đó là những con số khủng của dự án đưa ra. Sau ba năm triển khai, dự án giờ chỉ là hệ thống chuồng trại bỏ hoang cùng bãi chuối đầy cỏ mọc...
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT