Chợ Hàn thời Covid-19: Nhiều tiểu thương đóng quầy, than trời

Kinh tế
“Từ Tết tới giờ chỉ bán được mấy hôm, sau đó ít khách dần dần. Có ngày không bán được một cái nào luôn! Ở nhà thì nóng ruột, nhưng lên chợ cũng chỉ mở máy xem phim giết thời gian rồi về”, tiểu thương thở dài.
Xem thêm