Công ty Trung Quốc 'xây' núi tiền thưởng Tết

Kinh tế
Nhân viên hiện tại, người đã về hưu, thậm chí cả cha mẹ họ cũng được thưởng Tết.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT