Đại gia chi 10 tỷ đồng không mua nổi cây duối cổ

Kinh tế
Đại gia tiếc ngẩn ngơ, chi 10 tỷ đồng không mua nổi cây duối cổ