DMCA.com Protection Status

Dân chê xăng E5, doanh nghiệp xin được bán lại xăng A92

Kinh tế
Trước thực trạng sản lượng tiêu thụ xăng E5 chỉ bằng 1/2 sản lượng tiêu thụ xăng A92, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cho bán lại xăng A92.