Đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với smartphone có khả thi?

Kinh tế
Trong thời đại số, smartphone được xem là yếu tố tiên quyết giúp người dùng kết nối. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng thu thuế smartphone gây ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành nghề.